mainlogo logo
اسامی واجدین شرایط وام چه زمانی اعلام می گردد؟
لیست اسامی براساس اولویت تعیین شده از سوی شرکت راه آهن و شرکتهای اقماری در صورت تأمین منابع برابر بودجه مصوب، ماهانه به ادارات ارسال می شود.
نحوه اولویت بندی وام چگونه است؟
براساس کمترین حقوق دریافتی و تعیین شده از سوی شرکت راه آهن و شرکتهای اقماری اولویت بندی شده است.
از زمان ارسال مدارک تا پرداخت وام چه مدت زمان طول خواهد کشید؟
طبق تفاهم نامه در پایان ماه می بایستی وام پرداخت و لیست پرداختی در پنجم ماه بعد به موسسه ارسال گردد.(در صورت عدم مشکل در سیستم بانکی به دلیل پرداخت گروهی)
موضوع پیامک ارسالی از بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت پرداخت اقساط در موعد مقرر چیست؟
سیستم انفورماتیک تمامی بانکها و بخصوص بانک مهر ایران خارج از موضوع تفاهم نامه و بدون در نظر گرفتن اینکه اقساط توسط موسسه در موعد مقرر به حساب بانک واریز می گردد، مستقلاً برابر ضوابط بانکی اقدام به ارسال پیامک قبل از موعد سررسید قسط می نماید و به نوعی اطلاع رسانی موعد سررسید قسط را اعلام می نماید.
اعضایی که از موسسه وام دریافت نموده اند در صورت مرخصی بدون حقوق چه اقداماتی می بایستی انجام دهند؟
می بایستی قبل از مرخصی با امور پیگیری و وصول مطالبات موسسه در خصوص واریز اقساط باقیمانده، هماهنگی های لازم را نمایند.
مراحل خروج از عضویت صندوق به چه صورت است؟
با تکمیل فرم خروج توسط متقاضی و تائید آن توسط امور مالی ذیربط به همراه آخرین فیش حقوقی که کسورسهمین و اقساط وام دریافتی از موسسه کسر نشده باشد را بهمراه نامه اداره ذیربط به موسسه ارسال نمایند. در ضمن در صورت داشتن وام قرض الحسنه ضروری، ابتدا با مکاتبه و هماهنگی با بانک ذیربط نسبت به تسویه وام اقدام گردیده و پس از ارسال و ثبت آخرین فایل کسور مذکور(آخرین سهمین و اقساط وام کسر شده ) متعاقب آن تسویه حساب در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت.
زمان معمول تسویه حساب تا چه مدت می باشد؟
زمان تسویه حساب، بستگی به ارسال فایل و کسور ماه مورد نظر و وایز آن از سوی امور مالی اداره ذیربط دارد و بلافاصله پس از اعمال موارد یاد شده تسویه حساب انجام می شود.
در صورت خروج از عضویت چه زمانی می توان مجدد عضو صندوق شد؟
افرادی که با صندوق تسویه حساب می نمایند می توانند بعد از گذشت 2 سال مجدد در صندوق عضو شوند که این امر با درخواست متقاضی و اعلام اداره ذربط انجام می پذیرد.
آیا امکان عضویت در صندوق در زمان استخدام در شرکت اقماری وجود دارد؟
عضویت در صندوق برای کارکنان شرکتهای اقماری برابر اساسنامه با تصویب هیات مدیره شرکت راه آهن انجام می پذیرد.
آیا می توان بدون تسویه وام بانکی با موسسه تسویه حساب کرد؟
برابر اساسنامه و آیین نامه ها و دستورالعمل وام در زمان خروج از خدمت و انصراف از عضویت صندوق الباقی بدهی وام با مطالبات اندوخته تهاتر و تسویه می گردد.